Hur kan jag dra nytta av detta misstag?

Genombrottet kom med hans och Fredriks egna tv-system Ursäkta tubesan (Vi är ombyggnad) som sändes 2002 i TV4. Programmet stoppades efter endast fyra system på grund av anmälningar till revisionsutskottet. Hammar deltog i Karlbergskolan i nio år och studerade sedan vid Ullvigymnasiet, där han tog examen från samhällsvetenskapliga linjen 1994. Under militärtjänsten var han reporter […]

Continue Reading